Gå til indhold

Pakkevejledning ved flytning

I forbindelse med Deres egen pakning og klargøring af bohavet inden påbegyndelse af Deres flytning, Følger hermed nogle gode råd:

  • Flyttekartoner skal samles korrekt - jf. samleanvisningen, der er trykt på kartonen.
  • Alle ejendele pakkes i kartoner, når blot disse kan lukkes. Der skal dog ikke pakkes mere en max. 20 kg i hver karton. Pak hellere i 2 kartoner end i 1, som ikke kan løftes.
  • Når De pakker bøger, sæt da et lag opretstående bøger i bunden og læg derefter f.eks. puder, linned eller lignende på toppen.
  • Kartonen skal så vidt muligt pakkes helt op til kanten, da vi dermed undgår, at kartonen eventuelt synker sammen under transporten.
  • Tallerkener, fade m.m. pakkes i kartoner med papir både i bunden af kartonen og rundt om effekterne. Tallerkener og fade stilles på højkant i kartonen.
  • Alle planter sættes i kartoner. Hvis der skulle være enkelte kartoner med planter, som ikke kan lukkes, accepteres dette. Transport af planter sker dog på eget ansvar.
  • Ting, som er brandfarlige, eksplosive, giftige, ætsende eller lign. må ikke medtages.
  • Kolonialvarer, rengøringsmidler m.m., som ikke falder ind under ovennævnte kategori, pakkes i kraftige plastposer inden de pakkes i kartonerne.
  • Såfremt ikke andet er aftalt, beder vi Dem venligst demontere alle møbler, hvor dette kræves for at disse kan flyttes. De bedes ligeledes afmontere elektriske artikler og nedtage gardiner/persienner m.m.
  • Transportsikring til vaskemaskiner skal påsættes inden flytning.

Vore anvisninger er naturligvis generelle, men erfaringer viser, at såfremt De følger ovenstående råd, minimeres de gener, der kan opstå ved at flytte til ny bolig.

Pladsberegner

Skal du til at flytte, og ved ikke hvor meget plads du kommer til at bruge?

Anvend pladsberegner