Gå til indhold

Leje-huset - Værd at vide

Dit og mit

Når du lejer et rum hos Leje-huset.dk, har du kun adgang til det pågældende rum. Du må altså ikke bruge eller anvende ting, som findes udenfor dit rum.

Både vådt og tørt?

Nej. Hos Leje-huset.dk må du kun opmagasinere tørre ejendele. Så altså ingen beholdere med væske i, badebassiner, akvarier eller andet, som enten indeholder vand eller ikke er 100% tørre.

Bål og brand

Hos Leje-huset.dk har vi alle ansvar for, at hinandens ting opbevares sikkert. Derfor er det strengt forbudt at opbevare eksplosive materialer eller andre former for brand- og eller miljøfarligt gods. Så ingen gasflasker eller nytårsraketter her. Plæneklippere mv. skal ligeledes være tømt for brændstof, hvis du ønsker at opbevare det hos os.

Tobaksrygning eller anden brug af åben ild er selvfølgelig strengt forbudt i Leje-huset.dk.

Skidt og kanel

Hos Leje-huset.dk må du opbevare mange ting, MEN vi siger nej tak til ting med jord, mudder eller andet, som sviner på gulve og vægge. Det hører i stedet hjemme i carporten eller i skuret.

Hvad lugter det af?

I Leje-huset.dk må du ikke opbevare ting, som af den ene eller den anden årsag er ildelugtende fra start, eller som på anden måde kommer til at afgive lugt med tiden. Så ingen madvarer eller andet, der kan give lugt fra sig, må opbevares her.

Kun dig

Du må ikke leje dit rum videre til andre, som er kommet i pladsnød. Til gengæld er de velkommen til at leje deres eget rum hos Leje-huset.dk

Må Fido og Fister komme med?

Hos Leje-huset.dk kan vi godt li’ dyr, MEN ikke så meget at de må komme med indenfor, hverken i de enkelte rum eller på gangen.

Ingen gør-det-selv-folk

Går du hen og synes, at der pludselig mangler lys, varme eller andet i dit rum (selvom rummene både er oplyste og med varme), må du under ingen omstændigheder selv lave installationer i Leje-huset.dk, der må ikke skrives / tegnes eller males på døre, vægge eller andre overflader.

Det var ikke mig!

Alle de ting du opbevarer hos os er forsikret af dig. Leje-huset.dk’s forsikring dækker med andre ord ikke dine ting, hvis de går i stykker, eller der opstår mangler, imens de bliver opbevaret hos os.

Ikke en varmestue

Selvom du har adgang til dit rum i tidsrummet 06-22, så er Leje-huset.dk ikke et sted, hvor du eller andre må opholde sig over længere tid i løbet af dagen. Du gør det, som du skal gøre, og så er du velkommen næste gang, du har et ærinde i dit rum.